Nieuwsbericht Autosport Groningen

zondag 4 februari 2018 door Meindert15 onder -Nieuws Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbericht Autosport Groningen

Beste autocrossers!

Zoals iedereen afgelopen seizoen wel vernomen heeft, hebben wij te maken gehad met een langslepende bezwaarprocedure tegen de verleende vergunning en ontheffing om autocross wedstrijden te organiseren aan de Winsumerstraatweg te Winsum.

Dit resuleerde vorig seizoen al diverse in verscherpte controles op het geluidsniveau van de deelnemende wedstrijdwagens.
Inmiddels heeft de bezwarencomissie uitspraak gedaan, dit betekend heel concreet dat we strikt gehouden worden aan het maximale geluidsniveau.

Het bestuur heeft daarom moeten besluiten het maximale geluidsniveau te stellen op 94db, gemeten 1m naast en 1m boven de uitlaatopening. Alle wagens worden vooraf gekeurd, hierin zijn we verplicht handhavend op te treden. Dit betekent, voldoe je niet? Dan mag er niet deelgenomen worden. Geen discussies. Geen mitsen, dit geldt voor alle klassen!

Ook tijdens de wedstrijden wordt er voortdurend gemeten, diegenen die dan teveel lawaai zullen hebben worden uit de wedstrijd gehaald.

We hebben als bestuur een goede afweging gemaakt of dit voor zowel ons als organisatie, en voor onze deelnemers een werkbare situatie oplevert. Naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen seizoen zijn we van mening dat dit haalbaar moet zijn van iedereen.

Helaas moeten we wel een datum schrappen, we zullen een vergunning krijgen voor 4 wedstrijden en 2 reserve data.

De agenda voor 2018:
– Hemelvaartsdag 10 mei
– zaterdag 2 juni
– zaterdag 7 juli
– zaterdag 1 september

Kortom, zorg voor de juiste uitlaatdempers en monteer ze degelijk.
In navolging hierop willen wij iedereen erop wijzen dat wij absoluut geen hufterig gedrag accepteren van zowel deelnemers als aanhang daarvan. Hier zullen (nog hardere) sancties op staan.

Wij als organisatie organiseren de wedstrijden voor jullie plezier, laten we er met zijn allen voor zorgen dat het ook voor ons plezier oplevert.

De inschrijvingen zullen snel starten, houdt hiervoor deze pagina in de gaten!

Sorry, reacties zijn momenteel gesloten.