Overall

Auteursrecht

1. Respecteer het auteursrecht op onze foto’s.

2. Vraag altijd toestemming aan RaRaRacing als je een foto wilt gebruiken.

3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.
Alleen RaRaRacing kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de eventuele vergoeding.

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Vermeld altijd RaRaRacing bij een foto.

7. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van RaRaRacing.

8. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

9. Geef RaRaRacing altijd een (digitale) bewijsexemplaar van de publicatie.

10. RaRaRacing volgt de regels van de privacywet. Vragen over gemaakte foto`s die online staan kunnen gericht worden aan info@rararacing.nl