Home Autocross Nieuws NK wedstrijd Ferwoude geannuleerd

NK wedstrijd Ferwoude geannuleerd

0

Hoe groot kan de teleurstelling zijn aan het begin van het NK autocrossseizoen 2022. De eerste selectiewedstrijd in Aalten kon niet doorgaan omdat door de slechte weersomstandigheden de baan niet te gebruiken was. En nu een paar dagen later volgt de volgende teleurstelling.

Met pijn in ons hart moet de organisatie de stekker uit de selectie- en NK-wedstrijd in Ferwoude trekken. Ze zullen jullie besparen waar de organisatie de afgelopen maanden mee te maken hebben gekregen. In het kort komt het er op neer dat het bevoegd gezag op basis van de aangeleverde Flora en Fauna onderzoeken en de stikstofberekening, op dit moment geen positief advies aan de gemeente kan/wil geven i.v.m. het broedseizoen van weidevogels.

Hierdoor kan/mag de gemeente geen vergunning verstrekken voor beide evenementen. Ondanks dit klotegevoel bij de publicatie van dit bericht willen wij de KNAF, het BSAC en SONAK bedanken voor hun ondersteuning.

Superklasse Noord
Wat nu? De SONAK heeft in overleg met het BSAC besloten om de selectiewedstrijden te laten vervallen. Dit houdt in dat alle geaccepteerde inschrijvers in de Divisie V en Sprintklasse 1600 aan het Eurol NK 2022 kunnen deelnemen.

Doordat de NK-wedstrijd in Ferwoude niet door kan gaan moeten jullie er rekening mee houden dat de reservedatum van 24 september gebruikt wordt.

Met sportieve groet,
De organisatie.