NAC

Update doneeractie NAC autocross

Bericht van het bestuur

Enkele weken terug zijn we van start gegaan met een doneeractie om de NAC de coronacrisis door te helpen!

We zijn nu al meer dan een jaar niet in de mogelijkheid om een cross te organiseren. Dit jaar is alweer het tweede crossseizoen waarin we tot nog toe niks mogen organiseren.

Allen die tot nu toe al gedoneerd hebben, daarvoor hartelijk dank. We zijn er helaas nog lang niet. Het afgelopen jaar hebben we de kosten kunnen betalen door het bedrag dat we hadden en wat ook gereserveerd stond voor deels onderhoud aan de baan. Echter nu nog een jaar doet ons de das om. Daarom achten we het nodig om jullie alles helder uit te leggen, waarom deze doneeractie van groot belang is voor de toekomst van onze stichting en onze crossharten!

Er zijn ieder jaar vaste kosten die sowieso betaald moeten worden. Dit is EUR 7200,- aan pacht voor het van der Schaaf circuit, EUR 600,- aan aansprakelijkheidsverzekeringskosten, EUR 200,- aan bankkosten, websitekosten van EUR 100,-, diverse abonnementen en overige vaste kosten van EUR 500,-. Dat is een totaal van EUR 8600,-. Dit is dus voor 2020 al betaald zonder enige vorm van inkomsten en ook dit jaar komen we daar dus niet onder uit. Voor 2020 hebben we van het van der Schaaf circuit de helft van de pacht teruggekregen. Waarvoor onze hartelijke dank!!Hoe dat dit jaar komt is nog niet duidelijk.

Naast de vaste lasten moet er ook nog onderhoud worden gepleegd om aan de veiligheidseisen van de NAB te kunnen voldoen. Ook is de baan nog niet geprepareerd voor een eerste cross. De kosten om te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en om een eerste cross te kunnen rijden, zijn geraamd op circa EUR 4000,-. Dus naast de gelddonaties, zou wellicht een donatie in natura ons ook kunnen helpen. Werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd zijn: bulten van de Marshalls aanpassen, omheining van de baan veranderen, publieksbulten ophogen en ook de uitgang van de baan moet nog worden aangepast.

Mochten er vragen zijn of denkt iemand ons met de werkzaamheden of andere zaken te kunnen helpen, dan kunnen jullie contact opnemen met de bestuursleden van de NAC.

Daarnaast zijn alle donaties van harte welkom, hoe klein of groot ook. Dit kan via de link: https://www.doneeractie.nl/help-stichting-n-a-c-de-corona-door/-50817

Hartelijk dank namen het voltallige bestuur van Stichting NAC.