Categorie: Auteursrecht

  • Auteursrecht

    Auteursrecht

    1. Respecteer het auteursrecht op onze foto’s. 2. Vraag altijd toestemming aan RaRaRacing als je een foto wilt gebruiken. 3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.Alleen RaRaRacing kan toestemming geven voor gebruik van een foto. 4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de eventuele vergoeding. 5. Gebruik een foto alleen voor de…